در این دسته‌بندی پیرامون انواع آجیل‌ها صحبت کرده‌ایم. درمورد اینکه انواع آجیل چه خواصی دارند و برای چه مناسبت‌هایی کاربردی هستند.