در اینجا نحوه تهیه انواع نوشیدنی‌ها و دمنوش‌های زعفرانی آموزش داده شده است.